TOIMINTA

/TOIMINTA
TOIMINTA 2018-05-21T08:38:18+00:00

Toiminta

Sateenvarjo ry on maahanmuuttajataustaisten nuorten ja nuorisojärjestöjen yhteistoimintaan perustettu järjestö. Sen tarkoituksena on saattaa yhteen eri puolilla Suomea maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa toimivat tahot sekä toimia yhteydenpidon ja voimavarakehityksen välineenä. Yhdistys kehittää ja edistää maahanmuuttajanuorten sosiaalisia ja elämänhallintataitoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee tilastoja maahanmuuttajanuorista ympäri maata. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja vanhempien sekä muiden tahojen kanssa.

Yhdistys toteuttaa toimintansa itse tai jäsentensä kautta järjestämällä erimuotoista vapaa-ajantoimintaa, leirejä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja, opintoretkiä, juhlia ja illanviettoja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Koulutus & Seminaarit

Leiriohjaajakoulutus Vahermaan leiri- ja kurssikeskuksessa. Yhteistyössä Sateenvarjo ry, Allianssi ry, Leirikesä ry ja Partio ry.

Space For Video…

Sateenvarjo ry fb sivuilla ajankohtaista tietoa koulutuksista & seminaareista.

Koulutukset

Koulutukset on tarkoitettu Sateenvarjon jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille, jotka toimivat eri paikkakunnilla. Koulutuksissa painotetaan projekti- ja järjestötyöhön liittyviä taitoja sekä kannustetaan paikalliseen verkostoistumiseen. Niiden yhtenä tavoitteena on tukea paikallisten yhteistyömallien ja –verkostojen syntymistä.

Projekti- ja järjestötyöhön liittyviä koulutuksia järjestetään tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joilla on kokemus vastaavien koulutuksien järjestämisestä, kuten Allianssi ry, Leirikesä ry, Partio ry ja Järjestöhautomo.

Koulutuksissa pyrimme vastaamaan nykypäivän haasteisiin sekä nuorten odotuksiin.

training-1

Seminaarit

Toimintavuoden aikana Sateenvarjo järjestää erilaisia seminaareja. Seminaareja pidetään Helsingissä kattojärjestön toimitiloissa tai muilla paikkakunnilla tarpeiden ja osallistujien mukaan.

Seminaarien aiheet käsittelevät muun muassa jäsenjärjestöjen toiminnan esittelyä, jäsenjärjestöjen tarpeita sekä yhteisiä huolenaiheita maahanmuuttajanuorista.

Seminaarien tarkoituksena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja mahdollisesti muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

seminar-1

Neuvonta- ja tukipalvelu

Hyödyllisiä linkkejä

Sateenvarjon ja jäsenjärjestöjen välinen neuvonta- ja tukipalvelu on tärkeä osa Sateenvarjon toimintaa. Se perustuu tarvittaessa tapaamisiin paikan päällä ja yhteydenpitoon erilaisten viestimien avulla (puhelimitse tai sähköpostitse). Jäsenten toiminnoissa mukana oleminen on tärkeä asia meille. Jäsenet saavat konsultointiapua esimerkiksi tapahtumien suunnittelussa ja ylipäätänsä järjestötoiminnassa. Yhteystiedot

Nuorisotyö

Sateenvarjon järjestämiä toimintoja nuorille ovat nuoriso- ja opiskelijapäivät, valtakunnallinen leiri, katutyömallin ylläpitäminen ja levittäminen tarvittaessa muille paikkakunnille, nuorten kulttuuri- ja liikuntatapahtumat sekä maahanmuutajataustaisten nuorten ja nuorisojärjestöjen verkostoitumisen edistäminen.

Nuoriso- ja opiskelijapäivät

Nuoriso- ja opiskelupäivillä palkitaan menestyneet tai tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajaopiskelijat. Tämä toimii rohkaisuna ja antaa nuorille roolimalleja. Samalla viestitetään julkisuuteen hyvistä kokemuksista.  Tapahtuma toteutetaan päättäjäis- ja ylioppilasjuhlana. Lisäksi järjestetään informatiivinen nuorten päivä, jossa palkitaan parhaat nuoriso- ja vapaaehtoistyössä toimineet. Tämä lisää osaltaan aktiivisuuden arvostusta.

Katutyö

Katutyön toimintaa toteutetaan kaupungeissa, joissa Sateenvarjon jäsenjärjestöt toimivat aktiivisesti ja sille on tarvetta, ottaen mallia Kanava nuorison katutyötoiminnasta. Sateenvarjon yksi tärkeämmistä tavoitteista on hyvien toimintomallien levittäminen ja kokemuksien vaihtaminen eri paikkakunnissa toimivien järjestöjen kesken. Katutyö on yksi hyväksi koetuista toimintatavoista Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Valtakunnallinen leiri

Sateenvarjon toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään valtakunnallinen jäsenjärjestöjen nuorille suunnattu iso leiri. Leirin mainostamisessa Sateenvarjon jäsenjärjestöt ovat suuressa roolissa. Valtakunnallinen leiri on tarkoitettu nuorille, joilla on muuten heikot mahdollisuudet päästä leireille. Leirin tarkoituksena on tutustuttaa nuoria toisiinsa ja ohjaajiin, viettää laadukasta aikaa yhdessä sekä saada toiveita ja odotuksia vastaavaa ohjelmaa.
NULIKU 2012 3

NuLiKu

Sateenvarjo järjestää toimintavuoden aikana urheilu- ja kulttuuritapahtumia yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Tapahtumiin on tarkoitus saada mukaan mahdollisimman moni jäsenjärjestöjen toiminnan piirissä oleva nuori. Toimintavuoden aikana järjestettäviä tapahtumia ovat Iid-futsal -turnaus ja Nuorten Kulttuuri & Urheilu -tapahtuma, joka sijoittuu kesäkuun loppuun. Tapahtumissa on urheilun lisäksi nuorille tarkoitettua valistusta elämänohjaukseen ja -hallintaan sekä erittäin paljon kulttuuria.

Tuvat-hanke 2016

Tapahtumia Kuvagalleria

Sateenvarjo ry reagoi jäsenjärjestöjensä kanssa koko Eurooppaa koskettavaan turvapaikanhakijatilanteeseen järjestämällä erilaisia vapaa-ajanaktiviteetteja nuorille turvapaikanhakijoille ympäri Suomea. Vuoden 2016 aikana toteutetamme monentyyppistä ohjelmaa yhteistyössä vastaanottokeskusten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuksen Tuvat-hankkeellemme (Turvapaikanhakijanuorille vapaa-ajanotoimintaa -hanke).

Sateenvarjon ja jäsenjärjestöjen osaaminen maahan muutossa ja kotoutumisessa saadaan hankkeessa käyttöön. Hanke tarjoaa paitsi turvapaikanhakijanuorille myös omille nuorille jäsenillemme ja vapaaehtoisille tärkeitä, mielenkiintoisia ja antoisia toimintamahdollisuuksia.

Futsalia Merihaan palloiluhallissa 26.3.

Pääsiäislauantaina 26.3. järjestimme Kanava ry:n kanssa Peace Cup -futsalturnauksen. Mukana Pelastakaa Lapset ry:n Kauklahden tukiasumisyksikön alaikäisiä turvapaikanhakijoita kahden joukkueen voimin. Futsalin jälkeen vielä pelattiin Fifaa toimipisteellämme.

Tehdään yhdessä -tapahtumassa Vaasassa pelattiin futsalia

Vaasassa pelattiin kaksipäiväinen Tehdään yhdessä -futsalturnaus, jossa joukkueissa oli mukana turvapaikanhakijoita. Turnauksen vei FC Pietarsaari. Yleisöä oli paljon ja tunnelma mahtava!

OSKA-hanke 2017

Sateenvarjo ry:llä on käynnistynyt vuoden kestävä kotoutumista edistävä OSKA-hanke (Osaksi suomalaista- ja kansalaisyhteiskuntaa). OSKA-hanke on Suomesta oleskeluluvan saaneille laadittavaa virallista kotouttamishjelmaa täydentäväksi tarkoitettu ohjelma, jolla tuetaan heidän kotoutumista uuteen kotimaahansa vertaisryhmäohjaajien avulla.

OSKA-hankkeen sisältö koostuu niin yhteiskuntatietoudesta kuin järjestötoiminnan tarjoamista mahdollisuuksista: esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa mukana olemisen tarjoamista taidoista.

Tavoitteena on tarjota osallistujille riittävän intensiivinen ja kattava tietopaketti, jonka avulla helpottaa tulijoita luovimaan heille uudessa ympäristössä.  Hankkeen puitteissa koulutetaan asiantuntijatahojen kanssa Sateenvarjon jäsenjärjestöstä edustajia, jotka puolestaan järjestävät heidän omilla paikkakunnillaan koulutuksia hankeen kohderyhmälle. OSKA-hanke tavoittaa uusia tulijoita kaikissa niissä kaupungeissa, joissa Sateenvarjolla on jäsenyhdistystensä kautta toimintaa

Jäsenjärjestöjen edustajien oma tausta sekä niin Sateenvarjolta kuin sen jäsenjärjestöiltä löytyvä kokemusasiantuntijuus tarjoaa kohderyhmäkoulutusten vetäjille tehtävässä tarvittavan kulttuurisen sekä kielellisen osaamisen.

Tapahtumakalenteri

Täytä lomake jos ilmoitat joukkueesi Ciid turnaukseen

[]
1 Step 1
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Uusimmat tapahtumat

Tehdään yhdessä -tapahtuma Vaasassa 20.-21.2.2016

Kuvia Rekove-koulutuspäivästä 19.9.2015

Kuvia nuorten ja kulttuuritapahtumasta 2012